วันที่ 9 กุมภาพันธ์ เป็นช่วงรับปริญญา ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทนสีเน้นขาวสว่างสดใส ได้ถ่ายรูปกับเพื่อน และครอบครัว เก็บภาพบรรยากาศความรู้สึกดีๆ