เชียร์ – รับปริญญา หอการค้า

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ เป็นช่วง รับปริญญา หอการค้า โทนสีเน้นขาวสว่างสดใส ได้ถ่ายรูปกับเพื่อน และครอบครัว เก็บภาพบรรยากาศความรู้สึกดีๆ

รับปริญญา หอการค้า
รับปริญญา หอการค้า
รับปริญญา หอการค้า
รับปริญญา หอการค้า
รับปริญญา หอการค้า
รับปริญญา หอการค้า
รับปริญญา หอการค้า
รับปริญญา หอการค้า
รับปริญญา หอการค้า
รับปริญญา หอการค้า

รับปริญญา หอการค้า