วันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นช่วงรับปริญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับบรรยากาศรุ่นน้องแสดงความยินดีบัณฑิตที่เป็นรุ่นพี่ และครอบครัว ญาติๆ เพื่อน มาร่วมถ่ายรูปด้วย