แพร – รับปริญญา ธรรมศาสตร์

วันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นช่วง รับปริญญา ธรรมศาสตร์ กับบรรยากาศรุ่นน้องแสดงความยินดีบัณฑิตที่เป็นรุ่นพี่ และครอบครัว ญาติๆ เพื่อน มาร่วมถ่ายรูปด้วย

รับปริญญา ธรรมศาสตร์
รับปริญญา ธรรมศาสตร์
รับปริญญา ธรรมศาสตร์
รับปริญญา ธรรมศาสตร์
รับปริญญา ธรรมศาสตร์
รับปริญญา ธรรมศาสตร์
รับปริญญา ธรรมศาสตร์
รับปริญญา ธรรมศาสตร์
รับปริญญา ธรรมศาสตร์

รับปริญญา ธรรมศาสตร์