Tag: ลาดกระบัง

เอิร์น – รับปริญญา พระจอมเกล้า ลาดกระบัง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เป็นช่วงรับปริญญา พระจอมเกล้า ลาดกระบัง กับชุดครุยสีแดง เป็นเอกลักษณ์ มีฉากหลังเป็นต้นไม้สีเขียวตัดกันสวยงาม ทำให้ดูเย็น เป็นธรรมชาติ

ภา – ไอที ลาดกระบัง

กลอย – ไอที ลาดกระบัง

โป้ง – ไอที ลาดกระบัง

น้ำ – ไอที ลาดกระบัง

นิค – ไอที ลาดกระบัง

© 2020 AbZoLute Gallery. Theme by Anders Norén.