เอิร์น – รับปริญญา พระจอมเกล้า ลาดกระบัง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เป็นช่วง รับปริญญา พระจอมเกล้า ลาดกระบัง กับชุดครุยสีแดง เป็นเอกลักษณ์ มีฉากหลังเป็นต้นไม้สีเขียวตัดกันสวยงาม ทำให้ดูเย็น เป็นธรรมชาติ

รับปริญญา พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
รับปริญญา พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
รับปริญญา พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
รับปริญญา พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
รับปริญญา พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
รับปริญญา พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
รับปริญญา พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
รับปริญญา พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
รับปริญญา พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
รับปริญญา พระจอมเกล้า ลาดกระบัง

รับปริญญา พระจอมเกล้า ลาดกระบัง