วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เป็นช่วงรับปริญญา พระจอมเกล้า ลาดกระบัง กับชุดครุยสีแดง เป็นเอกลักษณ์ มีฉากหลังเป็นต้นไม้สีเขียวตัดกันสวยงาม ทำให้ดูเย็น เป็นธรรมชาติ