เอิร์น – รับปริญญา พระจอมเกล้า ลาดกระบัง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เป็นช่วง รับปริญญา พระจอมเกล้า ลาดกระบัง กับชุดครุยสีแดง เป็นเอกลักษณ์ มีฉากหลังเป็นต้นไม้สีเขียวตัดกันสวยงาม ทำให้ดูเย็น เป็นธรรมชาติ รับปริญญา พระจอมเกล้า ลาดกระบัง

abzolutewin

February 23, 2019
1 2